Limyra (Kırkgöz Kemeri) Köprüsü - Limyra Antik Kent Doğa Yürüyüşü

 • Hareket yeri:

  Meltem Camii

 • Tahrı:

  07/03/2020

 • Saat:

  07:30:00

 • Uzunlğu:

  15 Km

 • Rehber:

  Tuncer koç

 • Share:

Acıklama

Bu hafta ki doğa yürüyüşümüzün en önemli teması Limyra köprüsüdür.... Limra Köprüsü'nden sonra Limra antik kentine de uğrayacağız...

Biz 2000 sene önce gelmiş olsaydık Limyra köprüsünü kullanarak Arykanda antik kentte bu yoldan gidecektik. Şimdi ise yer yer kaybolmuş olan bu yolun bir kısmında yürüyeceğiz. Limyra antik Kentini Arykanda antik kentte bağlayan Limyra köprüsünü kullanarak antik yoldan patikayı boyunca antik kalıntılar ve su kuyusu sarnıçlar bulunmaktadır. Finike ilçesini tepeden gören Kapıçayı Geyik pınarlı bölgesinden yürüyüşümüze başlayacağız .
Doğa yürüyüşümüzün genel olarak orman patikalarından tarihi yoldan geçmektedir. Finike Turunç ovasını tepeden izleyerek Kumluca ovasına ineceğiz...

İletişim :
Rehber : Tuncer koç 0539 246 85 23

Klb. Bşk. : Muharrem Koç 0532 661 56 67

Hareket Tarihi :07.03.2020 Cumartesi
Hareket Saati : 07.30
Hareket Yeri : Meltem Camii, Adliye yönü, Meltem Adliye binasının arka tarafından hareket edeceğiz.

Limyra köprüsü batıda Toçak dağı eteğinden doğusunda şimdi ki zamanda kurumuş veya yatağı değişmiş Alakır çayının kollarının birinin üzerinden geçer. Kırkgöz Kemeri ya da Roma dönemindeki adıyla Limyra Köprüsü, dünyadaki en eski basık kemerli köprülerden biridir. 360 m uzunluğunda 28 kemerli masit kemerli kireç harçlarla tutturulmuş moloz ve büyük dere taşlarıyla oluşan ayaklarla taşınır. Döşeme taşları ise zarif bir işçilikle göz kamaştırır. Antalya iline bağlı Finike ilçesin Hasyurt belediyesi sınırları içinde yer alan antik bir Likya kenti olan Limyra Antik kentti'ni Arykanda Antik kentine bağlar. Alakır Çayı üzerine kurulmuştur. 28 adet kemer, köprüye oldukça yassı bir görünüm vermektedir. Bu yassılık oranına köprü yapımı tarihinde daha sonra yüzyıllarca ulaşılamayıp ancak Geç Ortaçağ döneminde yapılan yapılarda ulaşılabilmiştir.Teknik ve tarihi bakımdan olağanüstü önemine rağmen Kırkgöz Kemeri Köprüsü, veya diğer adıyla Limyra köprüsü...

** Dünyanın en eski segmental kemer köprülerinden biri olan Likya, Limyra yakınlarındaki Roma Köprüsü...
***Roma döneminden kalma ve Likya kenti olan Limyra burada bulunan Kırkgöz Kemeri . Dünyadaki en eski segment kemerli köprülerden biridir..


Limyra Antik Kenti

Limyra Antik Kenti M.Ö. 5. yüzyılda kurulmuştur.
Abdal Musa ile çağdaş olan ve "Abdal Musa'nın Gözcüsü" olarak bilinen Horasanlı derviş Kâfi Baba'nın Türbeside bu Limyra Antik Kenti içindedir.
Limyra Antik Kenti'nde yolun sol tarafında ve kenarında antik tiyatro binası bulunur. Tiyatronun biraz ilerisinde ve arkasındaki yamaçta ve tepesinde Xatabura anıt mezarı, yamaç evler ve kaya mezarları, akropol ve akrapol kilisesi, Perikle Heronu (Anıtı), surlar bulunmaktadır. Bu eserleri görmek için tepeye tırmanmak gerekmektedir.

Yolun alt kısmında ise çok büyük bir sütun başı vardır. Bu kısımda yer alan önemli bir yapı ise İmparator Augustus'un manevi oğlu Gaius Caesar'ın İ.S. 4 yılında yapılmış olan anıtsal mezarıdır. Bu eser Gaius Caesar'ın Kudüs'ten Roma'ya dönerken Limyra Antik Kentin'de ölmesi nedeni ile inşa edilmiştir. Bu kısımda bir çok bina bulunmaktadır. Sütunlu caddenin ortasından akan dere ilginç bir görüntü oluşturmaktadır. Ören yerinin bu bölümünde bir çok kaynak suyu bulunmaktadır. Yaz aylarında antik kenti yöre halkı piknik ve yüzme, serinleme alanı olarak kullanmaktadır. Buda Limyra Antik Kenti'ni gezilen diğer ören yerlerinden farklı kılmaktadır. Yanınızda mayonuz var ise sizde dilerseniz antik sütunlu cadde de yüzebilirsiniz.
Limyra Antik Kenti Klasik dönemde Doğu Lykia Beyliği’nin başkenti olarak en parlak dönemini yaşadı. Limyra Lykia birliğinin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri oldu.
Limyra, her döneme ait son derece kaliteli anıtları ve eserleriyle Likya bölgesinin en önemli antik kentlerinden biridir. Antik kentte çıkarılan ve Klasik Çağ’a tarihlenen bazı seramikler, Yunanistan Anakarasında çıkarılanlarla benzerlik göstermektedir. Turunçova’dan gelirken ilk dikkati çeken güneydeki 4-5 metreye kadar korunmuş Orta Çağ sur duvarlarıdır. Kentin Arkaik ve Erken Klasik Dönemine dair arkeolojik bilgi de oldukça azdır.

ADDK, TDF (Türkiye Dağcılık Federasyonu) ye bağlı 07.027.006 / 7-321348 tescil nolu yasal bir dernek olup, faaliyetlerinde kar amacı gütmez. İşler ve etkinlikler gönüllülük esasıyla yürütülür

* ADDK Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Dağcılık Federasyonuna bağlı tescilli bir kulübü olup, kar amacı yoktur ücretler paylaşım esasına göre hesaplanıp toplanmaktadır.

* Kulübümüz üyelerine indirim yapılmaktadır.

* Etkinliklere katılacak olanlar; isimlerini, etkinlik öncesi Cuma saat 17.00 ye kadar yazdırmalıdır.!

* Katılımcılar; rehber ve yöneticilerin uyarılarını dikkate almalıdır. sağlık sorun- larını ilgililere bildirmelidir.

* Rehberin izlediği rotanın dışına çıkılmaz, izinsiz gruptan ayrılınmaz.

* Etkinlik esnasında öncü rehber geçilmez, artçı rehberden geri kalınmaz.

* Grup düzen ve disiplinini bozan davranışlarda bulunulmaz. Baton hariç ellerin boş olmasına dikkat edilmelidir. Çevrenin kirletilmemesine özen gösterilir.

* Etkinlik süresince SİGARA ve ALKOL kullanılmaz.

* Gereklilik halinde rehber; parkurda değişiklik yapabilir.

* Sizin ve bizim sağlığımız ve güzel bir etkinlik için Lütfen Sağlık sorunu olanların, mutlaka doktorlarına danışmaları ve gurup liderine bilgi vermeleri gerekmektedir.

**** Biz bir tur şirketi değiliz ve bu yüzden Lütfen doğaya çıktığımızda çok fazla özel isteklerde bulunmayalım...

Katılımcılar, doğa sporlarının tehlike ve risklerini bilerek kendi istekleri ile ADDK etkinliklerine katılırlar. Katılımcılar ADDK etkinliği süresi boyunca meydana gelebilecek her hangi bir olumsuzluk durumunda ADDK' nü veya rehberlerini sorumlu tutmayacağını, ADDK veya rehberleri aleyhinde hiçbir şekilde yasal işlemde bulunamayacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Program dahilindeki tüm etkinlikler için bu kurallar geçerlidir

Uyulması Gereken Kurallar
* Etkinliklere katılacak olanlar; isimlerini, etkinlik öncesi gün saat 17.00 ye kadar yazdırmalıdır.

* Katılımcılar; rehber ve yöneticilerin uyarılarını dikkate almalıdır. Yeni katılanlar varsa, sağlık sorun- larını ilgililere bildirmelidir.

* Rehberin izlediği rotanın dışına çıkılmaz, izinsiz gruptan ayrılınmaz.

* Etkinlik esnasında öncü rehber geçilmez, artçı rehberden geri kalınmaz.

* Grup düzen ve disiplinini bozan davranışlarda bulunulmaz. Baton hariç ellerin boş olmasına dikkat edilmelidir. Fotograf ve sair sebeplerle keyfi duraklamalar yapılamaz. Çevrenin kirletilme- mesine özen gösterilir. Taş, kaya parçaları düşmesi vesair doğa olayları nedeniyle rehberi duyabilmek için radyo, MP3 vs. dinlenemez.

* Etkinlik süresince SİGARA ve ALKOL kullanılmaz.

* Gereklilik halinde rehber; parkurda değişiklikyapabilir.

* Hareket yeri Meltem Camii, Adliye yönü olup, Yol güzargahından bineceklere yer ayırma yapılmaz. Sorumluluk reddi; katılımcılar, doğa sporlarının tehlike ve risklerini bilerek kendi istekleri ile ADDK etkinliklerine katılırlar. Katılımcılar ADDK etkinliği süresi boyunca meydana gelebilecek her hangi bir olumsuzluk durumunda ADDK' nü veya rehberlerini sorumlu tutmayacağını, ADDK veya rehberleri aleyhinde hiçbir şekilde yasal işlemde etmiş sayılırlar. Program dahilindeki tüm etkinlikler için bu kurallar geçerlidir.